Окултни Методи

04

Методът на Тайнството

Има един метод на Тайнството, който се е изнасял в Древните Школи. Този метод на Тайнството е метод на едно Съкровено Вглъбяване. Това е едно изключително вътрешно Пътешествие към Мистерията на Нищото. Първата степен е Незнайното. Втората
степен е Непознаваемото. Третата степен е Нищото. Който е проникнал в първата степен и се е върнал от нея, той е станал Блаженолюбящ. Който е проникнал във втората степен и се е върнал, той е станал Блаженомъдър и носител на онова Присъствие, което е наречено „Дух и Истина“. Който е проникнал в третата степен, той става подобен на Нищото. Той може да бъде присъстващ в света, но несъществуващ. Той може да бъде и напълно разтворен в Нищото, т.е. несъществуващ нито тук, нито отвъд. Всички, които упражняват този метод, остават в края на краищата с празни ръце, с пусти ръце и именно в тази пустота те са придобили Тайнството на вътрешната Пълнота. Този метод е метод на Преображение. В това Преображение човек изгубва всичките си лица и се домогва до собствения си Праобраз. Този метод е важен за всички ученици, които жадуват Преображението, но за това се искат едни постоянни, особени усилия всеки ден, като тези усилия отнемат между 10 и 20 минути ежедневно. Това е окултна практика, която изисква особени усилия на Вглъбяване в Незнайното, Непознаваемото и Нищото. Но трябва да се подхожда много дълбоко и съкровено. С което и да почнеш, е все Незнайно. Всичко води към Нищото. Целта е умът да бъде отстранен, защото докато имаш ум, има и време, а щом има време, има проблеми и ограничения. Целта е да станеш безмълвен, защото Незнайното общува само с Безмълвието.

Допълнение от Елеазар Хараш 06. 01. 2023 г

Практиката се учи в Практиката. Когато правиш нещо с Любов, това е Практика. Другото се спуска или не се спуска.

03

Методът на Пирамидата

Пирамидата символизира Слънчевия човек, Изначалния човек. Това е човекът, който има само един Център в живота си. Този Център е Върхът на пирамидата. Върхът на пирамидата символизира най-древното Слънце. То е образът на Ослепителната Светлина. Наричано е още с названието Учителят. Жреците умишлено не са изнасяли това Слънце в своите картини. Те са го разкривали само на своите ученици и само на тях са давали метода. Това е окултен метод за обожествяване на човека. Който изпълнява този метод, най-много за една година може да се завърне при своя Учител. Така ученикът става част от своя Учител, част от Ослепителната Светлина. Този метод е наречен „методът на пирамидата“. Той може само да се загатне, а на тези, които искат да се слеят с Учителя си, на тях може да се разкрие напълно. Ще ви загатна нещо за този метод. Този метод не е магия. Магията само променя съзнанието, но не го преобразява. Методът е следният: ученикът сяда на един стол в египетска поза, поставя ръцете си успоредни върху своите колене и се вглъбява в „метода на пирамидата“. Върхът на пирамидата в човека е горната област на неговата глава. Там именно се намира Незримото Слънце. Няколко минути ученикът си представя живо това Слънце над главата си, като това Слънце докосва леко върховния център в човека. Няколко минути ученикът си представя Ослепителната Светлина на това Слънце. После в това Слънце се явява образът на неговия Учител. Учителят е по-ослепителен от това Слънце. Тогава ученикът се отваря, т.е. доверява се на своя Учител, и тогава това Ослепително Слънце започва да преминава през цялото тяло на ученика. Ученикът е достоен да приеме Слънцето на своя Учител. И тогава Учителят прониква изцяло в своя ученик като Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Това е най-великото упражнение, давано някога от жреците на Египет. Това упражнение продължава около 10 минути. През тези 10 минути Добродетелта на Учителя прониква в ученика и го подмладява. Правдата на Учителя прониква в ученика и го уравновесява. Истината на Учителя прониква в ученика и го обновява. Мъдростта на Учителя прониква в ученика и го преобразява. Любовта на Учителя прониква в ученика и го пречиства. Така ученикът става част от Ослепителната Светлина на своя Учител. Така ученикът става спасен, нероден и несътворен. Той се освобождава от колелото на преражданията и от живота и смъртта. Той вече става Слънчево същество в недрата на своя Учител. Някои ученици са постигали с това упражнение сливане с Универсалния Учител само за шест месеца. Това упражнение не е изнесено цялото поради голямата Тайна, която то крие в себе си. Но това, което е казано, е основата на „метода на пирамидата“. Този метод не се дава на чистите ученици, а само на Избраните. Избраните имат особена Любов към своя Учител. „Методът на пирамидата“ се е криел от жреците, тъй като той е най-големият Дар за Избраните. Но днес вратата леко се отваря, дори и за тези, които не са Избрани. Защото Велико е Състраданието на Учителя.

Допълнение от Елеазар Хараш 06. 01. 2023 г

Само в Практиката с Любов, ще получиш Практиката.

02

Съзерцание за Пресветлия Образ

Когато съзерцавам Пресветлия Образ, аз се вглъбявам, вглъбявам, вглъбявам. И най-накрая нищо не виждам. Във вглъбяването нищо не трябва да си представяш, нищо не трябва да си въобразяваш, нищо не трябва да си измисляш, защото ще ограничиш Пресветлия Му Образ. Вглъбявах се, вглъбявах се с Любов и най-накрая нищо не видях. В това абсолютно невиждане аз докоснах Ослепителната Му Светлина и се преля в мен Велико Възхищение. И тогава разбрах, че това Велико Възхищение е частица от Пресветлия Му Образ. И схванах, че Той се възхищава от всичко. И казах си: Ето качеството на Ослепителната Светлина. Разбрах в себе си, че Възхищението е събирач на Светлина. И направих първия си извод: Възхищението събира Светлината от всички светове и тази натрупана Светлина се самовъзпламенява и се саморазкрива в себе си. По този път аз се приближавах все повече към Пресветлия Образ. Още в Атлантис, когато наблюдавах вглъбено живота, аз разбрах, че трябва да се възхищавам от всичко, дори и от злото. Аз долових, че Той е Творецът на злото и че това зло твори в Тайна и изработва истинското добро. И направих втория си извод: злото е свято. То работи в Тайна, но ако му се възхищаваш с Любов, Тайната му става явна. И така от Тайната на това зло се родиха истинските Мъдреци и Учители на Атлантис. Злото твореше пресвятото добро, което беше частица от Пресветлия Му Образ. Чудна е Тайната на злото. Само в Дълбините на Любовта могат да се разкрият святите намерения на злото. И вглъбявах се, вглъбявах се в Тайната на Пресветлия Образ. И нищо не виждах, и нищо не очаквах. А Той се зараждаше в мен. Уморяваха се очите ми от Любов. Вглъбявах се, вглъбявах се и изгубих мярка за годините и времената. И рече ми Пресветлият Образ: Ще те направя Първия Старец. И ще бъдеш Трон в Нозете Ми. И ще бъдеш Мост между световете и Мен. И ще се наречеш Авахал, което ще рече “Отвъд Безпределностите” или “Този, който живее отвъд Безкрайността”. Понеже Възхищението ти беше подобно на Любовта ти и понеже Любовта ти нямаше край, ти ще носиш в себе си Възхищение без край. Твоята Любов зърна скритите Ми намерения. И затова ти си Авахал, сиреч “Старецът от Дълбините на Вечния Покой”. И учи народите Ми на Възхищението, което ти дадох. И този, който се възхищава от всичко, направи го свой Син. И на тази земя, Атлантис, Аз ще зародя и другите 23-ма Старци. И ти ще ги познаеш, защото те ще Ме носят в очите си и в словата си. И вие ще се наречете 24-те Старци. И вие ще вървите от Слава в Слава, защото Пресветлият Образ ще ви ръководи.

Допълнение от Елеазар Хараш 06. 01. 2023 г

Упражнението е правилно изпълнено, когато в краят му ти си удивен, изумен, облекчен, олекотен.

01

Съзерцание за Лицето Му

Съзерцавай Лицето, което няма Лице. Съзерцавай Името, което няма Име. Съзерцавай Любовта Му, която е Безпределна. Съзерцавай Мъдростта Му, която е Недосегаема. Съзерцавай Дълбочината Му, която е Бездънна. В тази Дълбочина съществува Абсолютното Нищо. Това е Неговото Лице. Понеже никой не може да Го види, понеже никой не може да Го докосне и понеже никой не може да Го помисли, поради всичко това само Той има Неопетнено Лице.

Допълнение от Елеазар Хараш 06. 01. 2023 г

Това е Упражнение за влизане в Реалността. Само реалността може да ти даде реалността. Светът нищо не притежава, той е действителен, но без реалност. Молете се Бог да ръководи вашите упражнения. Вие сте любовта, усилията, Бог е Водачът.

  • Регистрация

Регистрирайте профил

Вече имате акаунт?
Влезте вместо това Или Забравена парола